Апсорбирај знаење, инспирирај генерации!

Во СОУ „Наум Наумовски - Борче“ Крушево застапено е и стручно образование, преку кое е овозможено продуцирање на кадар за пазарот на трудот и кој ќе биде во функција на развојот на државата и сл.   

Образува ученици за Тригодишно занимање: 

- готвач

келнер/слаткар

и Четиригодишно занимање

- хотелско туристички техничар

Стручното образование и обука се состои од општо образование, стручно - теоретско образование, практична настава, која го подразбира теоретскиот дел на практичната обука, и практична обука. Училиштето располага со стручен кадар кој применува современи методи и техники за работа преку кои учениците ќе стекнат клучни вештини неопходни за успешна транзиција во натамошното учење и/или работа и животот генерално.

Линкови

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates