Апсорбирај знаење, инспирирај генерации!

ЕКО тимот при нашето училиште активно ги одбележува деновите кои, според еколошкиот календар, се посветени на заштита на животната средина. Изработена е и програма согласно која се одвиваат планираните активности. Покрај наставниците и учениците, во ЕКО тимот е вклучена и пошироката заедница, како што се локалната самоуправа, бизнис заедницата, јавните претпријатија и претставници на Советот на родители. Неколку години наназад еколошката едукација ја интегрираме во наставните планови и програми, заради развивање на еколошката култура кај младите генерации.

02.12.2015 Ден на дрвото 2015

22.09.2014 Ден без автомобили

21.09.2014 Светски ден на мирот

16.09.2014 Ден за заштита на озонската обвивка

16.10.2013 Светски ден на храната

05.10.2013 Македонија без отпад

23.09.2013 Ден без автомобили

16.09.2013 Ден за заштита на озонската обвивка

22.04.2013 Ден на планетата Земја

21.03.2013 Ден на екологијата

Еко кодекс

Еко проект

Линкови

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates