gototopgototop

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ВО ФЕВРУАРСКИОТ ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2017/ 2018 Г.

СИТЕ ИСПИТИ ЗАПОЧНУВААТ ВО 12 ,45 ЧАСОТ

Вторник 20 февруари

1.Спорт и спортски активности

2.Бизнис

3.Хемија

4.Храна и пијалоци

Среда 21 февруари

1.Француски јазик

2. Географија

3. Физика

Четврток 22 февруари

1.Математика

2.Биологија

3.Агенциско работење

Петок 23 февруари

1.Хотелско работење

Понеделник 26 февруари

1.Македонски јазик

Вторник 27 февруари

1. Англиски јазик

 

Им се соопштува на сите предметни наставници дека учениците од IV (четврта) година при полагањето на екстерните испити од Државна матура 2014 треба да внимаваат на следните работи:

 1. Испитите од екстерниот дел од Државна матура за учебната 2013/2014 година се состојат од два дела, и тоа:

 • дел со затворени прашања - црвен тест

 • дел со прашања од отворен тип - син тест

 1. Ученикот најпрво го решава црвениот тест и откако ќе заврши со решавање на истиот, го враќа кај тестаторот и го добива синиот тест.

 2. При решавањена тестот не постојат временски ограничувања за тоа колку време кој дел од тестот ќе го решаваат.

 3. Времетраењето на испитите ќе биде:

 • македонски јазик и литература - 240 минути

 • странски јазици - 180 минути

 • математика и филозофија – 180 минути

 • бизнис, историја, биологија, хемија и физика – 150 минути

 1. Сите ученици кои што ќе ги полагаат испитите од Државна матура треба навремено да бидат во училиштето, односно 15 минути пред почетокот на испитот.

 2. Секој ученик задолжително со себе треба да понесе легитимација за идентификација(лична карта)

 3. Сите ученици да ги следат соопшенијата и информациите што ќе се објавуваат на нашата веб страна на училиштето www.nnb.edu.mk   и на веб страната www.matura.gov.mk како и на огласната табла на училиштето.

20.05.2014 година

Училишна матурска комисија

 

Им се соопштува на сите ученици од завршните класови, како и на вонредните ученици кои се стекнале со правото за одбрана на Проектна задача како дел од Завршен испит и  Државна матура во учебната 2013-2014 година, дека презентацијата и одбраната на Проектната задача ќе биде на ден 24.04.2014, петок  во 14 00 часот.

Од училиштето

15.04.2014 год. Крушево

Екстерен дел од Државната матура

- Задолжителен наставен предмет:

* 31.05.2014, со почеток во 10.00 часот - македонски јазик и литература

- Изборни наставни предмети:

* 11.06.2014, со почеток во 10.00 часот – англиски јазик и француски јазик

* 13.03.2014, со почеток во 10.00 часот – математика и филозофија

* 16.06.2014, со почеток во 10.00 часот – хемија, физика, биологија и бизнис

Интерен дел од  Државната матура

* од 18 до 30.06.2014 - изборен наставен предмет ( интерни испити)

Од Училиштето

15.04.2014 год. Крушево

Сите испити се полагаат во 12,45 часот.

 

На 23.04.2014 год./среда/,

1.Физичко образование

2.Спорт и сп.активности

3.Маркетинг

4.Македонски јазик

На 25.04.2014 год./петок/

1.Француски јазик

2.Хотелско работење

На 28.04.2014 год./понеделник/

1.Математика

2.Практична настава

На 29.04.2014 год./ вторник/

1.Англиски јазик

2.Агенциско работење

3.Граѓанско образование

4.Психологија

 

Од Училиштето

15.04.2014год. Крушево

I пријавување на 24.06.2013 и 25.06.2013 од 07:00 до 15:00 часот, резултати на 26.06 2013.

II пријавување на 01.07.2013 и 02.07.2013 од 07:00 до 15:00 часот, резултати на 03.07.2013.

Ви посакуваме многу успех!

Сите испити се со почеток во 09:00 часот

1. Француски јазик                  17.06.2013 -  Понеделник

2. Географија                         17.06.2013 -  Понеделник

3. Социологија                        18.06.2013 -  Вторник

4. Филозофија, Хемија            19.06.2013 -  Среда

5. Историја, Бизнис                 20.06.2013 -  Четврток

6. Хотелско работење             24.06.2013 -  Понеделник

7. Физика                               25.06.2013 -  Вторник

8. Агенциско работење           26.06.2013 -  Среда

9. Биологија                           27.06.2013 -  Четврток

10. Информатика                    28.06.2013 -  Петок

ЕКСТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА

-Македонски јазик и литература  се полага на 08  јуни  2013 г. во 10 часот.

-Англиски јазик и Математика се полага на 11 јуни 2013 г. во 10 часот.

ЗАВРШЕН ИСПИТ ХТТ И ГОТВАЧИ

-Македонски јазик се полага на 12 јуни 2013 г. во 9 часот.

ПРАКТИЧНИОТ И УСТЕН ИСПИТ ПО ГОТВАРСТВО ЌЕ СЕ ПОЛАГА ПО ПОСЕБЕН РАСПОРЕД

ЗА ВОНРЕДНИТЕ УЧЕНИЦИ

Проектната задача по хотелско и агенциско работење да ја изработат до 12 јуни 2013, и да ја донесат на консултации кој предметниот наставник.

30.05.2013 гoдина. Од Училишната матурска комисија.

banersoknigi

Точно време

Огласна табла

krusevo

Пребарување

РАСПОРЕД НА НАСТАВА


logoMON

АНКЕТА

Дали ви се допаѓа новиот дизајн на сајтот
 

Моментални Посетители

Има 52 гости присутни